قیمت سایبان کالسکه ای

قیمت سایبان کالسکه ای

در تعیین قیمت سایبان مغازه از نوع سایبان کالسکه ای جنس پارچه ای که استفاده خواهد شد بسیار مهم است.

در سایبان کالسکه ای از انواع مختلف

میتوان استفاده کرد.

قیمت سایبان کالسکه ای با پارچه کره ای :بالاترین قیمت مختص این نوع سایبان است .

قیمت سایبان کالسکه ای با پارچه ترانزیت: متداولترین پارچه ای که برای سایبان کالسکه ای استفاده میشود پارچه ترانزیت است.

قیمت سایبان کالسکه ای با پارچه فلکسی: معمولا برای انجام تبلیغات از این نوع پارچه استفاده میشود.

قیمت سایبان کالسکه ای با پارچه بنر:معمولا برای انجام تبلیغات از بنر استفاده میشود. کیفیت پارچه بنر کمتر از پارچه فلکسی می باشد.

قیمت سایبان کالسکه ای با پارچه نانو: با الیاف نانو که در ذهن دارید متفاوت است همان پارچه برزنت است که به نانو معروف شده است.

× چطور میتونم کمکتون کنم؟