سایبان برقی دو طرفه

سایبان برقی دوطرفه

سایبان برقی دو طرفه نوعی از سایبان برقی می باشد که بر روی خرپا سوار شده و از هر طرف تا ۳ متر را پوشش می دهد.

موارد استفاده از  سایبان برقی دو طرفه :

استفاده از سایبان برقی دو طرفه بعنوان سایبان مغازه،

بهره گیری از سایبان برقی دو طرفه جهت جلوی درب کافه ها و رستورانه

× استعلام قیمت و مشاوره رایگان